Сдружение

КАМПАНИЯ "Различни хора. Една Европа

В рамките на междумародният проект "Една европа" Сдрижение "Таланти" от Хасково беше един от 14-те местни партньори на "Пакив Европейска Мрежа" - София.

Кампанията протече под мотото "Ралични хора. Една Европа!"

"Многоцветна черга на етносите"

Коледен спектакъл "Приказна Коледа"

"Зимна трапеза на етносите"

Това бяха дейностите в кампанията на хасковското сдужение "Таланти"

Основната целна кампанията „Различни Хора. Една Европа! е да популяризира междукултурното разбирателство и взаимното уважение на местно ниво.

Идеята на кампанията е мотивирана от желанието за даване на възможност на местни мрежи от България, Германия, Дания и Унгария да инициират действия за борба с предразсъдъците и негативното разбиране и възприемане. Международната кампания ще предостави динамична рамка на местно-базираните организации и мрежи от страните, участници в проекта, да се преборят с предразсъдъци, погрешни разбирания и негативния образ на ромската общност и обратно.


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info