Сдружение

„МЛАДЕЖИ БЕЗ ГРАНИЦИ“ 1 юни 2013 – 31 май 2014; Сдружение "Таланти" е един от десетте партньори по проекта.

Общата цел на проекта "Младежи без граници" е да подкрепи социалната интеграция на младежи в риск чрез три основни компонента:

1)      изучаване и анализ на италиански добри практики в управлението на младежки центрове с активно участие на неправителствени организации;

2)      социално експериментиране – изпробване на практики за привличане на младежи в риск в дейностите на младежки центрове на базата на италиански опит;

3)      популяризиране на социални иновации в социалната интеграция на младежи в риск при включването им в дейности на младежки центрове.

Специфична цел: Да се изгради мрежови модел на сътрудничество за учене и консултиране в социалната сфера между италианския, българския партньор и представителите на целевата група.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info