Сдружение

ПРОЕКТИ

„Превенция на тютюнопушенето сред децата и младежите в Хасково със средствата на изкуството и спорта".

„Разнообразни диалози" – международен проект  с партньор италианската организация "Crise records от Дженестредо ди Вогоня "

„Звуците на пролетта" с Младежкия център на Краков – Полша.

Част от членовете на НПО „Таланти" взеха участие в  проекта  A.c.i.d.e – Italy за интеркултурен диалог и междукултурно сътрудничество.

Кампания „Различни хора. Една Европа"-  проведена в рамките на международен проект „Една Европа"на ПАКИВ Европейска мрежа;  подкрепен от програмата „Основни права и гражданство" на Европейската комисия; съфинансиран от Институт „Отворено общество" – Будапеща, под егидата на Десетилетието на ромското включване 2005-2015;

„ Три поколения заедно – помним и творим"

"МЛАДЕЖИ БЕЗ ГРАНИЦИ"- 2013-2014година;

"МЛАДЕЖКИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРАВА"- 2014-2015 година;


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info