Сдружение

Мисия на неправителствената организация

Развитие на образованието в областта на културата и изкуството; насърчаване на културното многообразие при съхраняване на националната култура с популяризиране и утвърждаване на европейските културни ценности.

Цели на организацията

Целите на сдружението са развитие на вокалните, театралните, танцовите, приложните, изобразителни и други творчески умения у децата и младите хора.  
Предоставяне на условия за творчески изяви на деца и младежи; откриване развитие, подпомагане и обичение на талантливи деца и младежи; опазване и обогатяване на Културно – историческото наследство на Хасково за съхраняване на традициите, обичаите и традиционните изкуства.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info